ნოემბერი 14, 2017

განახლებები

ამ პროექტის ყველა მნიშვნელოვანი ცვლილება დადოკუმენტირებულია – 2017.09.26.01 – 9/27/2017 ფაილში.

განახლების ინსტრუქციები

შეავსეთ შემდეგი კონფიგურაციის მნიშვნელობა

განახლების Url: “https://coshkee.com/”
განახლების კონტროლერის სახელი: “OfflineVersionUpdate”
განახლების Action Name: “GetLatestVersion”

დამატებულია:

  • მონიტორინგის კონფიგურაციის ავტომატური განახლება.
  • წესის დაგენერირებაში გამარტივებულია აქტივობების და მომხმარებელების view.
  • ავტომატური შეცდომის შეტრობინების მოდული.

შეიცვალა:

  • ბევრი შიდა მოდული

ამოღებულია:

  • მონიტორინგის ჯგუფში Is Exclusive Group-ის ვარიანტი.
Bitnami