თანამშრომლების მონიტორინგით გამოვლენილი სტატისტიკა

ყველა ოფისში ამოიცნობთ ორი ტიპის თანამშრომელს: ერთი რომელიც სერიოზულად ეკიდება თავის საქმეს, კონცენტრირებულია დავალების შესრულებაზე და ვადაზე ადრე ასრულებს მათ 100% ეფექტურობით. და არსებობს მეორე ტიპი, რომელიც ნაკლებად არის ფოკუსირებული საკუთარ საქმიანობაზე და უფრო მეტ დროს ინტერნეტში დაძრომიალობს. დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლების “ფორმაში ყოლა”, ვინაიდანაც თანამშრომლების პროდუქტიულობის კონტროლი საფუძვლად უდევს შრომის დასნახარჯისა და კომპანიის რესურსების მაქსიმიზაციასა Read more about თანამშრომლების მონიტორინგით გამოვლენილი სტატისტიკა[…]

Bitnami